FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सूचनाको हक सम्बन्धी जानकारीमूलक पुस्तिका २०८१ बैशाख देखि असार मसान्त सम्म । २०८०/८१ 06/26/2024 - 10:45 PDF icon suchanakohak123.pdf
रुन्टीगढी गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र २०८०/८१ 06/06/2024 - 13:53 PDF icon ilovepdf_merged (1).pdf
सम्झौता गर्ने आउने सम्बन्धमा २०८०/८१ 04/24/2024 - 13:07
रुन्टीगढी गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशित स्थानीय राजपत्र भाग २ २०८०/८१ 12/28/2023 - 12:15 PDF icon राजपत्र भाग २ _1_.pdf
रुन्टीगढी गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशित स्थानीय राजपत्र भाग १ २०८०/८१ 12/28/2023 - 12:15 PDF icon राजपत्र भाग १ _1_.pdf
रून्टीगढी गाउँपालिकाको खाद्य तथा पोषण गुरुयोजना २०८० २०८०/८१ 12/08/2023 - 14:56 PDF icon रून्टीगढी गाउँपालिकाको खाद्य तथा पोषण गुरुयोजना २०८०.pdf
आ. ब. २०७९/८० को बार्षिक प्रगति पुस्तिका । २०८०/८१ 10/30/2023 - 13:30 PDF icon Final Runtigadhi 27 Gate (1).pdf
रुन्टीगढी गाउँपालिकाको लैगिक समानता तथा सामाजिक समबेसिकरण मूलप्रबाहकरण रणनीति २०७८ ७८-७९ 07/12/2022 - 11:07 PDF icon Draft GESI Strategy of Runtigadhi RM 2078.pdf
रुन्टीगढी गाउँपालिकाको लैगिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण परिक्षण प्रतिवेदन २०७७।७८ ७८-७९ 07/12/2022 - 11:03 PDF icon Runtigadhi RM GESI Audit Report 2078.pdf
रुन्टीगढी गाउँपालिकाकाे स्थानीय राजपत्र भाग १‍ ७६/७७ 04/27/2021 - 11:57 PDF icon rajpatra runtigadi.pdf