FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ. ब. २०८०/८१ का लागि होलेरी बजार क्षेत्रको फोहोर संकलन तथा बिसर्जन गर्ने कार्यका लागि सिलबन्दी (दर रेट) पेश गर्ने सम्बन्धी दोश्रो पटक प्रकासन सूचना

२०८०/८१ 09/26/2023 - 12:59

आ. व २०८० ८१ का लागि होलेरी बजार क्षेत्रमा फोहोर सकलन तथा विर्सजन गर्ने कार्यका लागि सिलबन्दी दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

२०८०/८१ 09/13/2023 - 16:35

दरभाउ आहवान सम्बन्धी सूचना |

८०/८१ 09/13/2023 - 15:57

Invitation For Online Bids

2079/80 05/03/2023 - 15:11 PDF icon CamScanner 05-02-2023 10.55.pdf

ठेक्का स्वीकृत सम्वन्धमा ।

2079/80 04/07/2023 - 14:01

ठेक्का स्वीकृत सम्बन्धमा |

2079/80 04/02/2023 - 16:39

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना |

2079/80 03/31/2023 - 10:38

Invitation for online sealed Quotations

2079/80 02/22/2023 - 11:48

Invitation for Online Bids

2079/80 02/17/2023 - 12:15

औसधि तथा औसधि जन्य सामग्री खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवान सूचना दोस्रो पटक |

2079/80 02/17/2023 - 12:07

Pages