संक्षिप्त परिचय

१. रुन्टिगढी गाँउपालिकाकाे संक्षिप्त परिचय : संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको ५ न.