FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक नं ३६ को निर्णय ।

२०८०/८१ 06/14/2024 - 13:42 PDF icon 36.pdf

कार्यपालिका बैठक नं ३५ माइन्युट २०८०।१२।३०

२०८०/८१ 05/20/2024 - 12:05 PDF icon 35.pdf

कार्यपालिका बैठक नं ३४ माइन्युट २०८०।१२।२६

२०८०/८१ 05/20/2024 - 12:05 PDF icon 34.pdf

कार्यपालिका बैठक नं ३३ माइन्युट २०८०।१२।१४

२०८०/८१ 05/20/2024 - 12:04 PDF icon 33.pdf

कार्यपालिका बैठक नं ३२ माइन्युट २०८०।११।१४

२०८०/८१ 05/20/2024 - 12:03 PDF icon 32.pdf

कार्यपालिका बैठक नं ३१ माइन्युट २०८०।१०।२४

२०८०/८१ 05/20/2024 - 12:03 PDF icon 31.pdf

कार्यपालिका बैठक नं ३० को माइन्युट

२०८०/८१ 02/09/2024 - 14:34 PDF icon bhaithak30.pdf

कार्यपालिका बैठक नं २९ को माइन्युट

२०८०/८१ 02/09/2024 - 14:34 PDF icon bhaithak29.pdf

कार्यपालिका बैठक नं २८ को माइन्युट

२०८०/८१ 01/10/2024 - 09:30 PDF icon २८.pdf

कार्यपालिका बैठक नं २५ को माइन्युट

२०८०/८१ 01/10/2024 - 09:29 PDF icon २५.pdf

Pages