पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
तुकमान पुन मगर लेखा अधिकृत गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय tukmanpun@yahoo.com 9851117189
कुलराज आचार्य स्रोत व्यक्ति गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय शिक्षा शाखा kulrajacharya1@gmail.com 9847976532
अमर सिह घर्ती ना. सु । सूचना अधिकारी amargharti2071@gmail.com 9748529373, 9868602795
ठाकुर प्रसाद खड्का ना. प्रा. स गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय पशु विकास शाखा khadkathakur7@gmail.com 9847664744
शान्ती घर्ती वास सहजकर्ता गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय वास इकाइ
शर्मिला न्यौपाने कार्यकारी अधिकृत satakshiw@gmail.com 9860115095