FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७८ साल चैत्र महिला खर्चको फाटवारी ।

७८-७९ 04/24/2022 - 16:38 PDF icon CamScanner 04-24-2022 14.48.pdf

२०७८ साल फाल्गुन महिनाको खर्चको फाटवारी

७८-७९ 03/23/2022 - 15:00 PDF icon CamScanner 03-23-2022 12.38.pdf

आ ब २०७८/७९ को बार्षिक बजेटको श्रोतगत आय तथा व्याय |

७८-७९ 07/27/2021 - 12:21

आ ब २०७७/७८ को रुन्टीगढि गाउँपालिकाकाे बार्षिक बजेट श्रोतगत |

७७/७८ 09/21/2020 - 12:21 PDF icon budget.pdf

आ ब २०७७\७८ को रुन्टीगढी गाउँपालिकाकाे आर्थिक ऐन |

७७/७८ 09/21/2020 - 12:11 PDF icon arthik ain-merged.pdf

रुन्टीगढी गाउँपालिकाकाे आ‍. व. २०७७।७८ काे बजेट वक्तव्य |

७७/७८ 09/20/2020 - 16:18 PDF icon bajet.pdf

रुन्टीगढी गाउँपालिकाकाे आ‍. व. २०७७।७८ काे बार्षिक नीति तथा कार्येक्रम

७७/७८ 09/20/2020 - 14:17 PDF icon niti123.pdf

रुन्टीगढी गाउँपालिकाको आ. व २०७६।७७ को बार्षिक नीती तथा कार्यक्रम ।

७५/७६ 07/03/2019 - 11:48 PDF icon niti karyekram.pdf

आ.ब. २०७५।२०७६ को वडा । गाउँपालिका स्तरीय संशोधित बार्षिक योजना । कार्यक्रमहरु ।

७५/७६ 05/02/2019 - 11:21 PDF icon bugdet.pdf

रुन्टीगढी गाउँपालिकाको आ. ब २०७५÷२०७६ संशोधित बार्षिक आय ब्याय अनुमान बिबरण ।

७५/७६ 04/01/2019 - 14:30