FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०८० साल कार्तिक महिनाको खर्चको फाटवारी ।

२०८०/८१ 12/07/2023 - 12:37 PDF icon kartik.pdf

२०८० साल अश्विन महिनाको खर्चको फाटवारी ।

२०८०/८१ 12/07/2023 - 12:37 PDF icon ashwin.pdf

आ. व. २०८०/८१ को रुन्टीगढी गाउँपालिकाको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ।

२०८०/८१ 11/27/2023 - 12:11 PDF icon gaupalika.pdf

आ. व. २०८०/८१ को कार्यालयमा रहेको शाखाहरुको बजेट तथा कार्यक्रम ।

२०८०/८१ 11/27/2023 - 12:10 PDF icon sakha.pdf

आ. व. २०८०/८१ को वडा न‌‌ ९ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ।

२०८०/८१ 11/27/2023 - 12:10 PDF icon ward9.pdf

आ. व. २०८०/८१ को वडा न‌‌ ८ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ।

२०८०/८१ 11/27/2023 - 12:09 PDF icon ward8.pdf

आ. व. २०८०/८१ को वडा न‌‌ ७ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ।

२०८०/८१ 11/27/2023 - 12:09 PDF icon ward7.pdf

आ. व. २०८०/८१ को वडा न‌‌ ६ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ।

२०८०/८१ 11/27/2023 - 12:08 PDF icon ward6.pdf

आ. व. २०८०/८१ को वडा न‌‌ ५ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ।

२०८०/८१ 11/27/2023 - 12:02 PDF icon warrd5.pdf

आ. व. २०८०/८१ को वडा न‌‌ ४ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ।

२०८०/८१ 11/27/2023 - 12:02 PDF icon ward4.pdf

Pages