FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०८० साल बैशाख महिनाको खर्चको फाटवारी ।

२०८०/८१ 04/15/2024 - 13:07 PDF icon CamScanner 05-21-2024 10.46.pdf

२०८० साल चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी ।

२०८०/८१ 03/18/2024 - 15:52 PDF icon CamScanner 05-21-2024 10.39.pdf

२०८० साल फागुन महिनाको खर्चको फाँटवारी ।

२०८०/८१ 02/13/2024 - 15:52 PDF icon CamScanner 05-21-2024 10.34.pdf

२०८० साल माघ महिनाको खर्चको फाटवारी ।

२०८०/८१ 01/17/2024 - 12:37 PDF icon CamScanner 05-21-2024 10.23 (1).pdf

२०८० साल पुस महिनाको खर्चको फाटवारी ।

२०८०/८१ 12/20/2023 - 12:37 PDF icon CamScanner 05-21-2024 10.23.pdf

२०८० साल कार्तिक महिनाको खर्चको फाटवारी ।

२०८०/८१ 12/07/2023 - 12:37 PDF icon kartik.pdf

२०८० साल अश्विन महिनाको खर्चको फाटवारी ।

२०८०/८१ 12/07/2023 - 12:37 PDF icon ashwin.pdf

आ. व. २०८०/८१ को रुन्टीगढी गाउँपालिकाको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ।

२०८०/८१ 11/27/2023 - 12:11 PDF icon gaupalika.pdf

आ. व. २०८०/८१ को कार्यालयमा रहेको शाखाहरुको बजेट तथा कार्यक्रम ।

२०८०/८१ 11/27/2023 - 12:10 PDF icon sakha.pdf

आ. व. २०८०/८१ को वडा न‌‌ ९ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ।

२०८०/८१ 11/27/2023 - 12:10 PDF icon ward9.pdf

Pages