FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ. व. २०८०/८१ को वडा न‌‌ ३ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ।

२०८०/८१ 11/27/2023 - 12:01 PDF icon ward3.pdf

आ. व. २०८०/८१ को वडा न‌‌ २ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ।

२०८०/८१ 11/27/2023 - 12:00 PDF icon ward2.pdf

आ. व. २०८०/८१ को वडा न‌‌ १ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ।

२०८०/८१ 11/27/2023 - 12:00 PDF icon ward1.pdf

रुन्टीगढी गाउँपालिकाको बिनियोजन विधेयक २०८०

२०८०/८१ 07/25/2023 - 10:59 PDF icon biniyojan ain.pdf

रुन्टीगढी गाउँपालिकाको आर्थिक विधयेक २०८०

२०८०/८१ 07/25/2023 - 10:55 PDF icon आर्थिक बिदयेक.pdf

आ.व. २०८०/०८१ का लागि रुन्टीगढी गाउँपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

२०८०/८१ 07/24/2023 - 12:18 PDF icon niti karyekram.pdf

आ.ब. २०८०/०८१ को बजेट बक्तव्य ।

२०८०/८१ 07/24/2023 - 12:08 PDF icon budget baktabbe.pdf

२०७९फाल्गुन महिनाको खर्चको फाटवारी |

2079/80 03/30/2023 - 12:50 PDF icon फाल्गुन.pdf

२०७९ माघ महिनाको खर्चको फाटवारी |

2079/80 03/30/2023 - 12:48 PDF icon CamScanner 03-29-2023 12.19.pdf

२०७९ असार महिनाको खर्चको फाटवारी .

७८-७९ 07/18/2022 - 13:07 PDF icon CamScanner 07-18-2022 11.05.pdf

Pages