FAQs Complain Problems

रुन्टीगढी गाउँपालिकाको पाचौँ गाउँसभा सम्पन्न साथै रुन्टीगढी गा. पाको लेखापाल गोपाल पाखरेल र ६ न.ं वडा सचिव राम बहादुर वली सम्मानित भएको तस्वीर संगालो ।