FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आर्थिक वर्ष २०७८।७९ का लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकालागि रोजगार व्यवस्थापन सुचना प्रणलीमा सुचिकृत र प्राथमिकताक्रम निर्धारित श्रमिकहरु सुचि सम्बन्धमा ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: